hjem
twitterYouTube

Om KOSTREFORM for bedre helse

Kostreform for bedre helse
Postboks 420
2051 Jessheim
post@kostreform.no

 

Foreningen KOSTREFORM for bedre helse er en uavhengig helsepolitisk organisasjon som har som mål aktivt å fremme folkehelsen og forebygge sykdom. Vi har identifisert omkring 100 tilstander som forårsakes av eller har sterk sammenheng med inntaket av karbohydrater.

Siden 2009 har KOSTREFORM for bedre helse mer enn doblet antallet og hadde ved årsskiftet 2011-2012 mer enn 1200 medlemmer. KOSTREFORM for bedre helse tiltrekker seg oppmerksomhet blant helsepersonell som søker nye løsninger for særlig å hjelpe dem som er rammet av diabetes.

Initiativet til å opprette KOSTREFORM for bedre helse ble først tatt av ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski, dr.philos., og læreren Sjur Magnus fra Lillehammer. De fikk tilslutning fra en faglig sterk gruppe inkludert lege Fedon Lindberg, og Sjur Magnus ble valgt som leder på stiftelsesmøtet 19. juni 2007.

Hensikten med KOSTREFORM for bedre helse er å bidra til bedre folkehelse ved å gi råd om årsaksrettet forebygging og behandling av sukkersyke, inkludert diabetes type 1 og type 2, overvekt og andre sykdommer/følgetilstander forbundet med insulinresistens eller "metabolsk syndrom". KOSTREFORM for bedre helse anbefaler et kosthold med en stor andel ferske, naturlige matvarer med et begrenset innhold av karbohydrater som dessuten har lav glykemisk belastning. Dette sikrer et stabilt blodsukker og reduserer risikoen for en rekke sykdommer inkludert diabetes. Med et slikt kosthold vil mange med diabetes type 2 og som også er insulinbrukere, kunne redusere eller slutte med insulin og/eller tabletter.

Erfaringene siden stiftelsen viser at et lavkarbokost virker medisinsk mot en rekke sykdommer. KOSTREFORM for bedre helse er ikke en forening bare for overvektige og personer med diabetes. Vi ønsker å være et samlende forum for alle som er rammet av en eller annen tilstand som er utløst av et for høyt inntak av karbohydrater. Dessuten ønsker vi å spre grunnleggende kunnskaper om hvordan man kan holde seg frisk, motvirke sykdom og hjelpe andre til bedre helse. Vi føler at vi utfører en viktig samfunnsoppgave.

Hvert enkelt medlem har en viktig oppgave, men husk at vi blir mye sterkere om vi står sammen. Meld deg derfor inn i KOSTREFORM for bedre helse og hjelp oss til å bli så mange at vi kan få gjennomslag for en ernæringspolitikk som gjør det mulig for stadig flere å holde seg friske og for syke endelig å se lyset i tunnelen. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller kommentarer.

 

Styret i KOSTREFORM for bedre helse


Leder: Erik Hexeberg, lege dr. med., MBA, spesialist i indremedisin.
Leder i Fagrådet og nestleder i styret: Pål Jåbekk, MSc i idrettsvitenskap.

Øvrige styremedlemmer:
Bjarte Bakke
Per Bjønnes Kristiansen
Julia Schreiner Benito
Geir Finnbråten
Elizabeth Knudsen

Varamedlemmer:
Linn Kristin Brænden
Marianne Hinna Fjogstad
Birgitte Winther

Fagrådet:
Pål Jåbekk (leder)
Fedon Lindberg
Erik Hexeberg
Frode Lavik
Dag Viljen Poleszynski
Inge Lindseth
Birgitte Winther (sekretær)

Valgkomité sentralstyret
Marianne Hinna Fjogstad (leder)
Svanhild Stokke
Erik Hexeberg

 

Søk i siden
 

+ Styret
+ Fagrådet
+ Vedtekter
+ Lokallagene

+ Kostholdsdebatten
+ Helsehistorier

+ Landsmøtet 2012
+ Landsmøtet 2013
+ Landsmøtet 2014

 

Kostreform for bedre helse lokallag

Det arrangeres temakvelder og foredrag over hele landet av både fylkeslag og lokallag. Se hva som skjer i ditt nærområde.